קורסי החוג לספרות בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

לימודי ליבה

(מסגרת 120)

המסלול לספרות עברית

מבואות המסלול

(מסגרת 121)

מסלול ספרות עברית: קורסי בחירה (שיעורים ותרגילים)

(מסגרת 131)

מסלול ספרות עברית: סמינריונים

(מסגרת 141)

מסלול תורת הספרות וספרות כללית

מבואות וקורסי חובה מקיפים

(מסגרת 122)

מסלול תורת הספרות וספרות כללית: שיעורים ותרגילים

(מסגרת 132)

מסלול תורת הספרות וספרות כללית: סמינריונים

(מסגרת 142)

מסלול מקצועות הכתיבה הספרותית

התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס

מגמת כתיבת סיפורת: הלימודים הייעודיים

(מסגרת 151)

מגמת כתיבת שירה: הלימודים הייעודיים

(מסגרת 152)

מגמת תרגום ספרות

(מסגרת 154)

לימודי התואר השני

(מסגרת 620)

לימודי ליבה
(מסגרת 120)
0680.1000.01מבוא לסיפורת
פרופ' מנחם פריסמ' א'שיעורב'18-16גילמן223
ד'18-16גילמן223
0680.1111.01הדרכה אישית במבוא לסיפורת
מר יונתן שגיבסמ' א'הדרכה אישיתב'16-14גילמןא318
0680.1111.02הדרכה אישית במבוא לסיפורת
גב טל ולדסמ' א'הדרכה אישיתב'16-14גילמן362
0680.1111.03הדרכה אישית במבוא לסיפורת
גב טל ולדסמ' א'הדרכה אישיתד'16-14גילמן362
0680.1111.04הדרכה אישית במבוא לסיפורת
ד"ר עודד מנדה-לויסמ' א'הדרכה אישיתד'16-14גילמן361
0680.1111.05הדרכה אישית במבוא לסיפורת
ד"ר עודד מנדה-לויסמ' א'הדרכה אישיתב'16-14גילמן307
0680.1111.06הדרכה אישית במבוא לסיפורת
גב' מיכל אתיאלסמ' א'הדרכה אישיתב'16-14גילמן280
0680.1111.07הדרכה אישית במבוא לסיפורת
מר שאול סתרסמ' א'הדרכה אישיתב'16-14גילמן306
0680.1111.08הדרכה אישית במבוא לסיפות
גב' יערה שחוריסמ' א'הדרכה אישיתד'20-18גילמן362
0680.1111.09הדרכה אישית במבוא לסיפורת
גב' מיכל אתיאלסמ' א'הדרכה אישיתד'20-18גילמן361
0680.1111.10הדרכה אישית במבוא לסיפורת
גב' קרן דותןסמ' א'הדרכה אישיתד'20-18גילמן318
0680.1111.11הדרכה אישית במבוא לסיפורת
גב' יערה שחוריסמ' א'הדרכה אישיתד'16-14גילמן456
0680.1111.12הדרכה אישית במבוא לסיפורת
מר יונתן שגיבסמ' א'הדרכה אישיתד'16-14גילמן279
0680.1112.01מבוא לתורת הספרות
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' א'שיעורה'14-12גילמן223
סמ' ב'ה'14-12גילמן223
יש ללמוד בקורס לאורך כל השנה
החייבים בתרגיל ילמדו 1 ש"ס בסמסטר א' ו1 ש"ס בסמסטר ב'
אין חובה ללמוד בשני הסמסטרים אצל אותו מתרגל
0680.1113.01תרגיל במבוא לתורת הספרות
ד"ר רן הכהןסמ' א'תרגילא'13-12גילמן362
0680.1113.02תרגיל במבוא לתורת הספרות
ד"ר רן הכהןסמ' א'תרגילא'14-13גילמן362
0680.1113.03תרגיל במבוא לתורת הספרות
גב' תמר מריןסמ' א'תרגילג'14-13גילמן306
0680.1113.04תרגיל במבוא לתורת הספרות
גב' תמר עמיאל האוזרסמ' א'תרגילה'15-14גילמן306
0680.1113.05תרגיל במבוא לתורת הספרות
גב' תמר עמיאל האוזרסמ' א'תרגילה'16-15גילמן306
0680.1113.06תרגיל במבוא לתורת הספרות
גב' תמר מריןסמ' א'תרגילג'13-12גילמן317
0680.1114.01תרגיל במבוא לתורת הספרות
מר דרור משעניסמ' ב'תרגילד'15-14גילמן304
0680.1114.02תרגיל במבוא לתורת הספרות
מר דרור משעניסמ' ב'תרגילד'16-15גילמן304
0680.1114.03תרגיל במבוא לתורת הספרות
גב' תמר עמיאל האוזרסמ' ב'תרגילא'11-10גילמןא362
0680.1114.04תרגיל במבוא לתורת הספרות
גב' תמר עמיאל האוזרסמ' ב'תרגילא'12-11גילמן361
0680.1114.05תרגיל במבוא לתורת הספרות
מר שאול סתרסמ' ב'תרגילה'15-14גילמן361
0680.1114.06תרגיל במבוא לתורת הספרות
מר שאול סתרסמ' ב'תרגילה'16-15גילמן361
0680.1001.01הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי
פרופ' אבנר הולצמןסמ' א'שיעורב'14-12גילמן144
סמ' ב'ב'14-12גילמן223
יש ללמוד בקורס לאורך כל השנה
0680.1002.01יצירות מופת בספרות העברית
פרופ' חנה נוהסמ' א'שיעורה'18-16גילמן144
קורס זה יחד עם הקורס הבא, ייחשבו כמילוי
חובת "יצירות קאנוניות בספרות העברית והכללית"
אין חובה לבחור בשני הקורסים באותה שנה
0680.1003.01רומאנים נבחרים בספרות העולם
ד"ר סמדר שיפמןסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן223
0680.1004.01יסודות הפרוזודיה
גב' עינת ברעם אשלסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן282
המסלול לספרות עברית
מבואות המסלול
(מסגרת 121)
0680.2008.01קווי מתאר לשירה העברית
פרופ' זיוה שמירסמ' ב'שיעורא'18-16רוזנברג001
ד'18-16רוזנברג001
נחשב כ"מבוא לשירה העברית החדשה"
0680.1204.01מבוא לשירה העברית בימי הביניים
ד"ר טובה באריסמ' ב'שיעורב'18-16רוזנברג001
ה'18-16רוזנברג001
0680.1200.01מבוא למיסטיקה היהודית ולסיפור הקבלי
פרופ' מיכל אורוןסמ' א'שיעורג'12-10רוזנברג002
ה'12-10רוזנברג002
0680.1203.01מבוא לאגדה ולספרות העממית
פרופ' עלי יסיףסמ' ב'שיעורב'12-10רוזנברג001
ה'12-10רוזנברג001
מסלול ספרות עברית: קורסי בחירה (שיעורים ותרגילים)
(מסגרת 131)
0680.4221.01עזר כנגדו: הקואליציה בין אלוהים לנשים בתנ"ך
פרופ' מנחם פריסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן282
0680.2006.01מתום עד תום: חנוך ברטוב
פרופ' מיכל אורוןסמ' ב'שיעורה'14-12רוזנברג103
0680.2007.01מאגיה, דמונולוגיה ורפואה עממית: מעולמם של בעלי השם
פרופ' מיכל אורוןסמ' א'שיעורא'12-10רוזנברג103
0680.2018.01היצירה כפולת הלשונות בספרויות היהודיות
פרופ' דן מירוןסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן361
ג'16-14גילמןא318
השיעור יחל ב-9 במאי ויימשך עד סוף הסמסטר
ייחשב כ-2 ש"ס
0680.2017.01שירה רומנטית עברית
פרופ' בועז ערפליסמ' ב'שיעורג'12-10רוזנברג106
0680.1002.01יצירות מופת בספרות העברית
פרופ' חנה נוהסמ' א'שיעורה'18-16גילמן144
השיעור יוכל להיחשב כקורס בחירה לתלמידי שנה ב' ואילך
0680.4013.01ספרות פלוס: יצירת הספרות ועולמה בהיבט רב תחומי
פרופ' זיוה שמירסמ' א'שיעורד'20-18
סמ' ב'ד'20-18
0680.2009.01פרספקטיבה של שוליים: הסיפורת בשנות השישים
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' ב'שיעורא'14-12רוזנברג106
0680.2010.01מזרחיות בסיפורת העברית מבורלא עד רביניאן
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' ב'שיעורד'18-16רוזנברג103
0680.2019.01ספרות מלחמת העצמאות
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' ב'שיעורד'14-12רוזנברג107
0680.1004.01יסודות הפרוזודיה
גב' עינת ברעם אשלסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן282
קורס בחירה לתלמידי שנה ב' ואילך
0680.2000.01משירי קודש לשירי עגבים: השירה העברית באיטליה בימי הביניים
ד"ר טובה באריסמ' א'שיעורא'16-14רוזנברג106
0680.2025.01מרחבים וערים בספרות
ד"ר דרור בורשטייןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן305
0680.2011.01ספר הזהר: מיסטיקה, מדרש, ספרות
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' א'שיעורב'20-18רוזנברג103
0680.2020.01ההתנגשות הבלתי נמנעת: פולמוס ההשכלה והחסידות
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' א'שיעורה'20-18רוזנברג103
0680.3002.01דוד פוגל: פואטיקה, התקבלות, מינוריות
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' א'שיעורב'14-12גילמן318
0680.2021.01מי קובע? תהליכי קנוניזציה בספרות הילדים העברית
ד"ר יעל דרסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן307
ג'18-16גילמן307
0680.3040.01הקומדיה של חנוך לוין
ד"ר יצחק לאורסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן305
ה'18-16גילמן307
0680.2002.01מחבר, מספר, ממקד: הנארטיב הילדי בסיפורת
ד"ר איריס מילנרסמ' א'שיעורד'14-12גילמן281
0680.2013.01"בשם האם": קריאה ביצירתו של אהרון אפלפלד
ד"ר איריס מילנרסמ' א'שיעורג'14-12גילמן279
0680.2001.01"לינה משפחתית": פרספקטיבות ספרותייות על משפחה וקיבוץ
ד"ר איריס מילנרסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן279
0680.2014.01תיקון אמנותי: פסיכואנאליזה על ספת הספרות
ד"ר איריס מילנרסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן281
0680.2027.01מקומו של פוגל: עיצוב המרחב
ד"ר עודד מנדה-לויסמ' א'שיעורד'12-10רוזנברג104
0680.2028.01כתב הבניין: ספרות וארכיטקטורה
ד"ר עודד מנדה-לויסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן280
0680.2029.01העיר הגדולה בין השכלה לתחייה
ד"ר עודד מנדה-לויסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן306
0680.2033.01קריאה בג. שופמן
ד"ר עודד מנדה-לויסמ' ב'שיעורד'14-12גילמןא318
0680.2031.01על החיים ועל המוות - קריאה בשירי חול עבריים מספרד
ד"ר עידית עינת-נובסמ' א'שיעורא'10-8גילמן305
0680.2032.01גילוי וכיסוי בלשון השירה
ד"ר עידית עינת-נובסמ' ב'שיעורה'10-8גילמן278
0680.2003.01שירת זלדה: מונוגרפיה
ד"ר לילי רתוקסמ' א'שיעורב'18-16גילמן456
0680.2004.01שירת אמיר גלבע: מונוגרפיה
ד"ר לילי רתוקסמ' א'שיעורה'18-16רוזנברג211
0680.3008.01אורלי קסטל בלום: מונוגרפיה
ד"ר סמדר שיפמןסמ' א'שיעורה'14-12גילמן307
0680.3021.01דויד גרוסמן
ד"ר סמדר שיפמןסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן280
0680.2023.01הסיפור הקצר והנובלה בספרות העברית: סוגיות בהתפתחותם
גב' עינת ברעם אשלסמ' א'שיעורא'12-10גילמן317
0680.2024.01מאה שנים של תלישות: פרט וחברה בסיפורת העברית של המאה העשרים
גב' עינת ברעם אשלסמ' א'שיעורא'14-12רוזנברג002
0680.2030.01מי אני ומה שמי? לבטי זהות בשירת הילדים העברית
גב' עינת ברעם אשלסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן318
0680.2015.01קריאה בשירי אהבה עבריים מימי הביניים
מר אוריה כפירסמ' ב'שיעורד'16-14רוזנברג103
0680.3034.01פורטרטים של משוררים
גב' תמר מריןסמ' ב'שיעורג'20-18גילמן326
0680.2016.01נבוכים ודרקונים: העל-טבעי בספרות העברית בימי הביניים
מר דוד רוטמןסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן304
0680.2022.01סופר אורח: יהודית קציר, זלי גורביץ
גב טל ולדסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן144
0680.2026.01הסיפורת החסידית: בין תיאולוגיה לפואטיקה
גב' מיכל זמירסמ' ב'שיעורא'12-10רוזנברג103
0662.2038.01תל-אביב עיר ללא אלוהים ?
ד"ר חנה סוקר-שווגרסמ' א'שיעורה'14-12גילמן326
0608.1142.01טקסט, סקס, סקסט: ספרות הנשים הישראלית
ד"ר רוני הלפרןסמ' א'שיעורה'16-14גילמן326
מסלול ספרות עברית: סמינריונים
(מסגרת 141)
0680.4009.01מיסטיקה, ספרות וקולנוע
פרופ' מיכל אורוןסמ' ב'סמינרג'12-10רוזנברג211
ה'12-10רוזנברג211
0680.4000.01דור המדינה בספרות הישראלית
פרופ' אבנר הולצמןסמ' א'סמינרב'12-10רוזנברג211
ד'12-10רוזנברג211
0680.4001.01בין הקצוות: הראלי והדמוני בסיפורת העברית של ימי הביניים
פרופ' עלי יסיףסמ' א'סמינרב'10-8רוזנברג211
ה'10-8רוזנברג211
0680.2034.01המשורר הזקן קורא את שירי נעוריו
פרופ' דן מירוןסמ' א'סמינרב'16-14רוזנברג206
ה'16-14רוזנברג209
הסמינריון יתקיים במרוכז החל מ 11.12.05 ועד סוף הסמסטר
הסמינריון יוכר כסמינריון במשקל של 2 ש"ס
פתוח לתמידי ב.א. בעלי ממוצע 85 ומעלה
0608.3113.01הרקמה העדינה והחומר הגס: סיפורי חניכה בספרות העברית
פרופ' חנה נוהסמ' א'סמינרה'14-10רוזנברג106
0680.5013.01פואטיקה של משורר: ביאליק (מקרה מבחן)
פרופ' מנחם פריסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן455
ד'14-12גילמן455
פתוח לתלמידי שנה ג' בעלי ממוצע 90 ומעלה
0680.4003.01שלושה דורות בשירה הישראלית של שנות השישים
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' א'סמינרא'18-16רוזנברג211
ד'18-16רוזנברג211
0680.4226.01ביאליק: מרחב, תשוקה, לשון
ד"ר מיכל ארבלסמ' ב'סמינרה'14-12גילמן304
0680.4225.01דילמת האמן: ש"י עגנון, א.ת.א. הופמן, פרנץ קאפקא
ד"ר מיכל ארבלסמ' ב'סמינרג'16-14גילמן277
0680.4005.01חיי אישה בספרות העממית: מלידה עד מוות
ד"ר נילי אריה-ספירסמ' א'סמינרא'14-12רוזנברג209
ג'14-12רוזנברג209
0680.4004.01בדרך אל ההגשמה: יצירתו של יהודה הלוי באחרית ימיו
ד"ר טובה באריסמ' א'סמינרא'18-16רוזנברג209
ג'18-16רוזנברג209
מותנה בשמיעת מבוא לשירת ימי הביניים
0680.5107.01הרומאן הפסיכולוגי בספרות העברית
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' ב'סמינרב'16-14גילמןא361
ה'16-14גילמן455
פתוח לתלמידי ב.א. בעלי ממוצע 85 ומעלה
0680.4200.01שואה וזיכרון
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' א'סמינרב'16-14גילמן455
ה'16-14גילמן455
0680.4006.01שלושה דורות בסיפורי השואה לילדים
ד"ר יעל דרסמ' א'סמינרב'16-14רוזנברג209
ד'16-14רוזנברג211
0680.4012.01היום כבר לא מתים מאהבה: על תורת האהבה בימי הביניים
ד"ר חביבה ישיסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג106
0680.4007.01גלות, פזורה והגירה
ד"ר איריס מילנרסמ' א'סמינרב'12-10רוזנברג212
ד'12-10רוזנברג212
0680.5012.01טקסטורה ופוליטיקה של זיכרון השואה
ד"ר איריס מילנרסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג211
ד'12-10רוזנברג211
פתוח לתמידי ב.א. בעלי ממוצע 85 ומעלה
0680.4008.01שיח אהבה בספרות העברית
ד"ר לילי רתוקסמ' א'סמינרב'20-18רוזנברג211
ה'20-18רוזנברג211
0680.4011.01התצלום כטקסט בספרות
ד"ר לילי רתוקסמ' ב'סמינרב'20-18רוזנברג211
ה'20-18רוזנברג211
מסלול תורת הספרות וספרות כללית
מבואות וקורסי חובה מקיפים
(מסגרת 122)
0680.1304.01מבוא לתורת הרומאן
פרופ' מאיר שטרנברגסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן280
ה'16-14גילמן280
0680.1305.01תחנות יסוד בספרות המערב
ד"ר אורלי לוביןסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן326
גב' תמר עמיאל האוזרד'14-12גילמן281
0680.1302.01בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית
פרופ' ישעיהו שןסמ' א'שיעורא'16-12גילמן279
0608.1115.01בין המינים : מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשוויות
ד"ר אורלי לוביןסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן144
מסלול תורת הספרות וספרות כללית: שיעורים ותרגילים
(מסגרת 132)
0680.4221.01עזר כנגדו: הקואליציה בין אלוהים לנשים בתנ"ך
פרופ' מנחם פריסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן282
0680.7000.01פרקים בתולדות התרגום לעברית
פרופ' גדעון טוריסמ' א'שיעורד'18-16גילמן305
0680.2025.01מרחבים וערים בספרות
ד"ר דרור בורשטייןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן305
0680.7303.01מבוא לתורת התרגום
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'שיעורב'16-14גילמן326
0680.7027.01סדנה בתרגום פרוזה
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'סדנהד'14-12גילמן306
0680.7001.01תרגומים ישנים וחדשים
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן361
0680.1004.01יסודות הפרוזודיה
גב' עינת ברעם אשלסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן282
קורס בחירה לתלמידי שנה ב' ואילך
0680.3002.01דוד פוגל: פואטיקה, התקבלות, מינוריות
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' א'שיעורב'14-12גילמן318
0680.3014.01שיח אהבה: מאוורפידס עד רולאן בארת
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן304
0680.1300.01מבוא לתיאוריה וביקורת: קאנט עד בנימין
ד"ר אייל דותןסמ' א'שיעורב'14-12גילמן326
0680.7028.01סדנה בעריכת תרגום
ד"ר רן הכהןסמ' א'סדנהד'16-14גילמן277
0680.3022.01קלאסיקה גרמנית
ד"ר רן הכהןסמ' א'שיעורא'16-14גילמן278
0680.3012.01כתוב בעתון: תקשורת ואידיאולוגיה
ד"ר רן הכהן,
פרופ' טניה רינהרט
סמ' ב'שיעורד'18-16גילמן326
0608.1141.01פורנוגרפיה כסוגה, פורנוגרפיה כסוגיה
ד"ר עמליה זיוסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן326
0680.3042.01וירג'יניה וולף
ד"ר עמליה זיוסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן281
0680.4223.01אמנות הסיפור של איסאק דינסן
ד"ר תמר יעקבי סמ' א'שיעורה'14-12גילמן221
0680.3040.01הקומדיה של חנוך לוין
ד"ר יצחק לאורסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן305
ה'18-16גילמן307
0680.2002.01מחבר, מספר, ממקד: הנארטיב הילדי בסיפורת
ד"ר איריס מילנרסמ' א'שיעורד'14-12גילמן281
0680.2014.01תיקון אמנותי: פסיכואנאליזה על ספת הספרות
ד"ר איריס מילנרסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן281
0680.2028.01כתב הבניין: ספרות וארכיטקטורה
ד"ר עודד מנדה-לויסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן280
0680.3005.01הגיבורה במיתוס ובאגדה
ד"ר יעל רנןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן307
ג'18-16גילמן307
0680.3006.01קאמי
ד"ר יעל רנןסמ' א'שיעורג'16-14גילמן326
0680.7029.01סדנת תרגום
ד"ר יעל רנןסמ' ב'סדנהג'16-14גילמן362
0680.3043.01הרומאן במאה העשרים
ד"ר יעל רנןסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן362
0680.3019.01שירה ורדיקליות
ד"ר אהרון שבתאיסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן220
0680.3020.01ארוס ופוליטיקה בספרות היוונית
ד"ר אהרון שבתאיסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן279
0680.3007.01פוסטמודרניזם - שם זמני?
ד"ר סמדר שיפמןסמ' א'שיעורב'14-12גילמן362
0680.3008.01אורלי קסטל בלום: מונוגרפיה
ד"ר סמדר שיפמןסמ' א'שיעורה'14-12גילמן307
0680.3021.01דויד גרוסמן
ד"ר סמדר שיפמןסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן280
0680.1003.01רומאנים נבחרים בספרות העולם
ד"ר סמדר שיפמןסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן223
תלמידי שנה ב' ואילך יוכלו ללמוד בקורס כקורס בחירה
0680.3033.01עין תחת עין? מבט נשי ומבט גברי בספרות המאה העשרים
גב' תמר מריןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן304
0680.3032.01כתיבה מחדש כדיאלוג בין-מיני
גב' תמר מריןסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן307
0680.3034.01פורטרטים של משוררים
גב' תמר מריןסמ' ב'שיעורג'20-18גילמן326
0680.3044.01תעלומת הבלש (ספרות הבלשים מאדגר אלן פו ועד מיכאל אוחיון)
מר דרור משעניסמ' ב'שיעורד'20-18גילמן305
0680.3035.01הפואטיקה של קאפקא
מר אייל סגלסמ' א'שיעורד'12-10גילמן278
0680.3010.01המלה האחרונה: בעיית הסיום הנארטיבי
מר אייל סגלסמ' א'שיעורד'16-14גילמן317
0680.3024.01הסונטות של שקספיר
מר אייל סגלסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן318
0680.3036.01הרצח כמשחק: הסיפור הבלשי הקלאסי
מר אייל סגלסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן279
0680.3031.01דיוקן האדם כאיש צעיר: רומאן החניכה מהמאה ה-18 למאה ה-20
גב' תמר עמיאל האוזרסמ' א'שיעורג'12-10גילמן279
0680.4013.01ספרות פלוס: יצירת הספרות ועולמה בהיבט רב תחומי
פרופ' זיוה שמירסמ' א'שיעורד'20-18
סמ' ב'ד'20-18
0668.2075.01תרבות הרנסנס ביצירתו של רבלה
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב'שו"תה'14-12ווב102
מסלול תורת הספרות וספרות כללית: סמינריונים
(מסגרת 142)
0680.5013.01פואטיקה של משורר: ביאליק (מקרה מבחן)
פרופ' מנחם פריסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן455
ד'14-12גילמן455
פתוח לתלמידי שנה ג' בעלי ממוצע 90 ומעלה
0608.3113.01הרקמה העדינה והחומר הגס: סיפורי חניכה בספרות העברית
פרופ' חנה נוהסמ' א'סמינרה'14-10רוזנברג106
0680.4224.01ספרות וצדק
ד"ר עידית אלפנדריסמ' ב'סמינרא'16-14גילמןא317
ד'16-14גילמןא317
0680.4225.01דילמת האמן: ש"י עגנון, א.ת.א. הופמן, פרנץ קאפקא
ד"ר מיכל ארבלסמ' ב'סמינרג'16-14גילמן277
0680.7013.01תרגום ואידיאולוגיה
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן307
0680.4200.01שואה וזיכרון
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' א'סמינרב'16-14גילמן455
ה'16-14גילמן455
0680.4222.01תיאוריות של הסובייקט
ד"ר אייל דותןסמ' ב'סמינרד'14-12גילמן362
פתוח לתלמידי ב.א. בעלי ממוצע 85 ומעלה
0680.4201.01דלז וגואטרי בהקשר ספרותי
ד"ר אייל דותןסמ' א'סמינרד'14-12גילמן455
0680.4204.01מרסל פרוסט: זיכרון ותשוקה
ד"ר עמליה זיוסמ' א'סמינרג'14-12גילמן455
ה'14-12גילמן455
0680.4227.01אקפרסיס: ייצוגי אמנות ויזואלית בטקסט הלשוני
ד"ר תמר יעקבי סמ' א'סמינרב'16-14גילמן497
ה'12-10גילמןא319
0680.5103.01העולם המיוצג ודרכי יצוגו בשיר הלירי
ד"ר תמר יעקבי סמ' א'סמינרב'14-12גילמן262
פתוח לתלמידי שנה ג' בעלי ממוצע 85 ומעלה באישור המרצה
0680.4219.01ז'נה וברכט: "מה במסכה איננו מסכה?"
ד"ר יצחק לאורסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן319
ה'16-14גילמןא361
0680.4202.01האניגמה של הרולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתי
ד"ר יעל לבואסמ' א'סמינרב'16-14גילמן323
ג'14-12גילמן323
0680.5104.01מאחורי הקלעים: התיאטרון בלונדון בשנות החמישים והשישים
ד"ר יעל לבואסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן362
ג'14-12גילמן455
פתוח לתלמידי ב.א. בעלי ממוצע 85 ומעלה
0680.3016.01מחזאים בריטיים: אורטון, סטופרד, ופוטר
ד"ר יעל לבואסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן362
ג'18-16גילמן456
0680.3046.01זיכרון, עדות ואוטוביוגרפיה
ד"ר אורלי לוביןסמ' א'סמינרא'12-10גילמן456
ג'12-10גילמן456
0680.3047.01היסטוריה גברית, היסטוריה נשית והיסטוריה של פיוס
ד"ר אורלי לוביןסמ' א'סמינרג'16-14גילמן319
0680.4203.01פרימו לוי וטוני מוריסון: פואטיקה ופוליטיקה
ד"ר סמדר שיפמןסמ' א'סמינרב'12-10גילמןא317
ה'12-10גילמן319
פתוח לתלמידי שנה ג' בעלי ממוצע 85 ומעלה
0680.4217.01אמהות ובנות: קשרי אם בת בפרוזה של סוף המאה העשרים
ד"ר סמדר שיפמןסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן320
ה'14-12גילמןא319
מסלול מקצועות הכתיבה הספרותית
התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס
מגמת כתיבת סיפורת: הלימודים הייעודיים
(מסגרת 151)
0680.6000.01סדנה בפרוזה (לשנה א')
מר יובל שמעוניסמ' א'סדנהד'16-14גילמן320
0680.6001.01סדנה בפרוזה (לשנה א')
מר יובל שמעוניסמ' ב'סדנהד'18-16גילמן323
0680.6005.01אטיוד בסיפורת (לשנה א')
מר יובל שמעוניסמ' ב'סדנהד'14-12רוזנברג211
0680.6008.01סדנה בפרוזה (לשנה ב')
גב' אורלי קסטל בלוםסמ' א'סדנהא'12-10גילמןא317
0680.6010.01סדנה בפרוזה (לשנה ב')
ד"ר דרור בורשטייןסמ' א'סדנהא'16-14גילמןא317
0680.6009.01סדנה בפרוזה (לשנה ב')
גב' אורלי קסטל בלוםסמ' ב'סדנהא'12-10גילמןא317
0680.6011.01סדנה בפרוזה (לשנה ב')
גב' רונית מטלוןסמ' ב'סדנהא'12-10גילמן319
0680.6016.01סדנה בתרגום פרוזה
גב' אירית עקרביסמ' א'סדנהא'18-16גילמן455
0680.7028.01סדנה בעריכת תרגום
ד"ר רן הכהןסמ' א'סדנהד'16-14גילמן277
0680.7029.01סדנת תרגום
ד"ר יעל רנןסמ' ב'סדנהג'16-14גילמן362
0680.7027.01סדנה בתרגום פרוזה
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'סדנהד'14-12גילמן306
0680.6014.01סגנון וסגנונות
ד"ר תמר סברןסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן279
מגמת כתיבת שירה: הלימודים הייעודיים
(מסגרת 152)
0680.6002.01סדנה בשירה (לשנה א')
מר רפאל וייכרטסמ' א'סדנהג'16-14גילמן320
0680.6003.01סדנה בשירה (לשנה א')
מר רפאל וייכרטסמ' ב'סדנהג'16-14גילמן307
0680.6004.01אטיוד בשירה (לשנה א')
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' ב'סדנהא'18-16רוזנברג211
0680.6006.01סדנה בשירה (לשנה ב')
גב' אגי משעולסמ' א'סדנהה'16-14גילמןא317
0680.6007.01סדנה בשירה (לשנה ב')
גב' אגי משעולסמ' ב'סדנהג'16-14גילמןא361
0680.6015.01סדנה בתרגום שירה
גב' רינה ליטויןסמ' ב'סדנהא'20-18גילמן262
0680.6014.01סגנון וסגנונות
ד"ר תמר סברןסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן279
מגמת תרגום ספרות
(מסגרת 154)
0680.7303.01מבוא לתורת התרגום
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'שיעורב'16-14גילמן326
0680.7000.01פרקים בתולדות התרגום לעברית
פרופ' גדעון טוריסמ' א'שיעורד'18-16גילמן305
0680.7013.01תרגום ואידיאולוגיה
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן307
0680.7001.01תרגומים ישנים וחדשים
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן361
0680.7028.01סדנה בעריכת תרגום
ד"ר רן הכהןסמ' א'סדנהד'16-14גילמן277
0680.6016.01סדנה בתרגום פרוזה
גב' אירית עקרביסמ' א'סדנהא'18-16גילמן455
0680.7029.01סדנת תרגום
ד"ר יעל רנןסמ' ב'סדנהג'16-14גילמן362
0680.7027.01סדנה בתרגום פרוזה
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'סדנהד'14-12גילמן306
0680.6015.01סדנה בתרגום שירה
גב' רינה ליטויןסמ' ב'סדנהא'20-18גילמן262
0680.6014.01סגנון וסגנונות
ד"ר תמר סברןסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן279
לימודי התואר השני
(מסגרת 620)
0680.5002.01מושגי יסוד בתורת הספרות: שיעור דיאלוגי
ד"ר אורלי לוביןסמ' א'שיעורב'12-10גילמן456
0680.5013.01פואטיקה של משורר: ביאליק (מקרה מבחן)
פרופ' מנחם פריסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן455
ד'14-12גילמן455
0680.5000.01סיפור ושורשו: מוטיבים מיסטיים
פרופ' מיכל אורוןסמ' א'סמינרג'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0680.5011.01עידן הקלאסיקונים: הספרות העברית בראשית המאה ה-20
פרופ' אבנר הולצמןסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג209
ד'12-10רוזנברג209
0677.4017.01המרחב המקודש הארץ ישראלי: פולחן, מסורת וסיפור
פרופ' אלחנן ריינר,
פרופ' עלי יסיף
שנתיסמינרב'14-12קרטר203
0680.2034.01המשורר הזקן קורא את שירי נעוריו
פרופ' דן מירוןסמ' א'סמינרב'16-14רוזנברג206
ה'16-14רוזנברג209
הסמינריון יתקיים במרוכז החל מ-11.12.05 ועד סוף הסמסטר
הסמינריון יוכר כסמינריון במשקל של 2 ש"ס
פתוח לתלמידי ב.א. בעלי ממוצע 85 ומעלה
0680.5010.01אלוהים בשירה העברית החדשה
פרופ' בועז ערפליסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג211
0680.5100.01זמן, עולם ופרספקטיבה בתקשורת הסיפורית
פרופ' מאיר שטרנברגסמ' ב'סמינרג'18-16גילמן319
0680.5004.01שירי הילדים של ביאליק, אלתרמן ולאה גולדברג
פרופ' זיוה שמירסמ' א'סמינרב'10-8רוזנברג209
ה'10-8רוזנברג209
0680.5101.01המטפורה בשפה, בספרות, באמנות ובשיח הפוליטי
פרופ' ישעיהו שןסמ' ב'סמינרא'16-12גילמןא319
0680.5102.01חשיבה מטפורית ואנלוגית: פרספקטיבה בין-תחומית
פרופ' ישעיהו שןסמ' א'סמינרג'20-16גילמן262
0680.5102.02חשיבה מטפורית ואנלוגית: פרספקטיבה בין-תחומית
פרופ' ישעיהו שןסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן262
קורס נפרד מן הקודם
0680.5005.01פוסטקולוניאליזם וייצוג הערבי בסיפורת העברית
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' א'סמינרא'14-12רוזנברג211
ד'14-12רוזנברג211
0680.5006.01גנזי נסתרות: קריאה בכתבי יד עבריים מימי הביניים
ד"ר טובה באריסמ' א'סמינרג'16-14רוזנברג211
0680.5007.01שירת חול פייטנית במזרח ובמערב במאות העשירית והאחת- עשרה
ד"ר טובה באריסמ' ב'סמינרב'20-18רוזנברג209
ה'20-18רוזנברג209
0680.5008.01כתיבה אוטומטית כטכניקה יצירתית בספר הזהר ובמודרניזם
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'סמינרב'20-18רוזנברג107
ה'20-18רוזנברג107
0680.5107.01הרומאן הפסיכולוגי בספרות העברית
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' ב'סמינרב'16-14גילמןא361
ה'16-14גילמן455
0680.4222.01תיאוריות של הסובייקט
ד"ר אייל דותןסמ' ב'סמינרד'14-12גילמן362
0680.5103.01העולם המיוצג ודרכי יצוגו בשיר הלירי
ד"ר תמר יעקבי סמ' א'סמינרב'14-12גילמן262
0680.5104.01מאחורי הקלעים: התיאטרון בלונדון בשנות החמישים והשישים
ד"ר יעל לבואסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן362
ג'14-12גילמן455
0680.5106.01ויזואליה של גוף מעונה
ד"ר אורלי לוביןסמ' ב'סמינרא'14-10גילמן455
0680.5012.01טקסטורה ופוליטיקה של זיכרון השואה
ד"ר איריס מילנרסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג211
ד'12-10רוזנברג211
0680.5009.01מסגרות משפחה בספרות העברית בת ימינו
ד"ר לילי רתוקסמ' ב'סמינרב'18-16רוזנברג211
ה'18-16רוזנברג211
0680.4203.01פרימו לוי וטוני מוריסון: פואטיקה ופוליטיקה
ד"ר סמדר שיפמןסמ' א'סמינרב'12-10גילמןא317
ה'12-10גילמן319
0680.5105.01סמינריון למתרגלי מבוא לסיפורת
ד"ר יעל לבוא,
פרופ' מנחם פרי
סמ' א'סמינרב'20-18
ד'20-18
פתוח למתרגלי החוג בלבד