מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.3043  הרומאן במאה העשרים
ד"ר יעל רנןשיעור
הקורס מקיף מגמות שונות ברומאן המודרני וייכללו בו, בין השאר, היצירות הבאות: פרקים מתוך 'יוליסס' של ג'ויס, 'אור באוגוסט' של פוקנר, 'הזר' של קאמי, 'האופרה הצפה' של בארת, 'מאה שנים של בדידות של מארקס, ו'הסירנות של טיטאן' של וונגאט.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף