מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4011  התצלום כטקסט בספרות
ד"ר לילי רתוקסמינר
התצלום הוא תופעה תרבותית מרכזית במאה העשרים; להשפעתו על הספרות יוקדש הסמינר.
הדיון יתמקד בקריאת הטקסט הצילומי, בעיון בתצלומים המשולבים ביצירות ספרות, ובהתייחסות אל התצלומים המוזכרים בטקסט הספרותי. יצירות הספרות יהיו ברובן מן הספרות העברית – סיפורים ומסות; ואילו החומר התיאורטי יתייחס בעיקר לאמנות הצילום ולמשמעויות החברתיות שלה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.