מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.5002  מושגי יסוד בתורת הספרות: שיעור דיאלוגי
ד"ר אורלי לוביןשיעור
בקורס זה נבחן סדרה של מושגים מרכזיים בשיח הביקורתי הספרותי ובהקשריו התרבותיים, ונדון בפרקטיקה שלנו כחוקרי ספרות בהתייחס למושגים אלה. נדון במושגים כגון: מבט, נרטיב ופרספקטיבה; מרכז ושוליים בטקסט; ייצוג של מגדר, גיל, מעמד, עדה, גזע; אינטרטקסטואליות ותשתיות יסוד; יציבות וניידות בטקסט – ועוד.
הקורס מיועד לתלמידי התואר השני בחוג לספרות ובחוגים אחרים.
בקורס ננהל הרצאות ושיחות במשולב, והתלמידים נדרשים להשתתפות ערה ותורמת.
הקורס יתנהל לפי רשימת קריאה שתתפרסם באתר האינטרנט שלו ובסיומו יהיה מבחן.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה - להגיש עד 2.4.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף