מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.1305  תחנות יסוד בספרות המערב
ד"ר אורלי לוביןשיעור
הקורס "תחנות יסוד בספרות המערב" מציע היכרות עם טקסטים מרכזיים לתרבות המערבית. לצד ההקשר ההיסטורי בו נכתבו היצירות המכוננות הללו, מציע הקורס גם קריאות עכשוויות המושפעות מתיאוריות שפותחו במאות ה- 20 וה- 21. הקורס מחולק לשני חלקים שאינם תלויים זה בזה; "תחנות יסוד בספרות המערב – א'" מכסה את העת העתיקה ואת ימי הביניים, ו"תחנות יסוד בספרות המערב – ב'" את הרנסאנס ועד עליית הרומן במאה ה- 18. בדרך כלל כל שנה ניתן חלק אחר. חלק א' אינו תנאי לשמיעת חלק ב'. תלמידים/ות הבוחרים/ות בקורס כחלק מחובותיהם למסלול חייבים/ות בחלק אחד בלבד, או א' או ב', לבחירתם/ן. בשנה"ל תשס"ו ינתן רק חלק א'.
"תחנות יסוד בספרות המערב – א'" מכסה יצירות מרכזיות שנכתבו בעת העתיקה ובימי הביניים. היצירות נבחרו בעיקר לפי הקריטריון המסורתי והקונסרבטיבי של "הקאנון של התרבות המערבית"; היינו, יצירות שנחשבות למכוננות בתרבות המערבית, או כאלה שהשפיעו עליה במיוחד. יחד עם זאת, לעתים ישולבו בקורס גם טקסטים לא-מערביים, וגם טקסטים "מן השוליים", כאלה שלא התקבלו לקאנון אך שרדו בכל זאת וקבלו מעמד מיוחד בעת המודרנית. רוב הטקסטים ייקראו גם מתוך פרספקטיבה של תיאוריות פמיניסטיות, פוסטסטרוקטורליות, דקונסטרקטיביסטיות, מארקסיסטיות ואחרות, כדי להשיג תובנות על האופן בו משפיעות היצירות בעת קליטתן, למשל – בימינו.
בין היצירות שיילמדו (יתכן שלא כל היצירות הבאות יילמדו, ויתכן שיילמדו כמה יצירות אחרות שאינן מופיעות ברשימה שלהלן): האיליאדה והאודיסיאה (הומרוס); סיפורים מן המיתולוגיה היוונית; סיפורים מיתולוגיים של עמים עתיקים; אדיפוס המלך (סופוקלס); הצפרדעים (אריסטופנס); המשתה (אפלטון); שירת סאפפו; התאומים מנייכמוס (פלאוטוס); אינאיס (ורגיליוס); דפניס וחלואה (לונגוס); אלקראן; הברית החדשה; וידויים (אוגוסטינוס); אלידוס (מארי דה פראנס); סגה איסלנדית; שירת הניבלונגים.
חלה חובת קריאה שוטפת במהלך הקורס, ותערכנה בחינות בקיאות.
הציון בקורס יינתן על סמך בחינה שעיקרה דיון בנושאים מרכזיים שיעלו בקורס תוך הדגמה מיצירות שנדונו בכיתה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/07/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 07/08/2006 בשעה 9:00