מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2008  קווי מתאר לשירה העברית
פרופ' זיוה שמירשיעור
מטרת הקורס: לשרטט קווי מתאר להתפתחות השירה העברית של מאתיים השנים האחרונות, תוך הארת השינויים הפואטיים במעבר מתקופה לתקופה ומאסכולה לאסכולה, על רקע התמורות החברתיות והפוליטיות.
מהלך הקורס: במהלך הקורס יתוארו הנסיבות שהובילו ללידתה של השירה העברית החדשה, והתלמידים ייפגשו, שלב אחרי שלב, עם הזרמים הספרותיים העיקריים (שירת ההשכלה המוקדמת והמאוחרת; שירת התחייה; השירה האוונגרדית של שנות העשרים; השירה המודרניסטית-סימבוליסטית הארצישראלית; השירה המודרניסטית הישראלית; השירה הפוסט-מודרניסטית הישראלית, וכן עם מבחר טקסטים של משוררים מרכזיים
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 03/07/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 26/07/2006 בשעה 9:00