מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0608.3113  הרקמה העדינה והחומר הגס: סיפורי חניכה בספרות העברית
פרופ' חנה נוהסמינר
הקורס יציע היכרות עם ההגדרות, המודלים והתיאורים הקלאסיים של סיפור ההתבגרות והחניכה במסורת הספרות והתרבות האירופית ובמסורת הספרות העברית החדשה, על רקע ההבנות התיאורטיות של המושגים "ילדות", "התבגרות", "חניכה", "טקסי מעבר", "הצגת האני" – ועוד. הכרות זו תוליך לקריאה ביקורתית של המודלים האלה מפרספקטיבה פמיניסטית כדי לעמוד על מידת הבנייתם הממוגדרת. על רקע אלה יעסוק הקורס בסיפורת העברית החדשה שבה מגולמים מושגים אלה בעלילת התבגרות של גיבורות וגיבורים ספרותיים כדי לעמוד על מידת תחולתם האוניברסלית או הממוגדרת של המודלים המקובלים.
דרישות קדם: סדנת יסוד במדעי הרוח; קורס בסיסי (שיעור ותרגיל) ב"מבוא לסיפורת".
דרישות הקורס: קריאה שוטפת של חומר עיוני ותיאורטי; קריאה שוטפת של סיפורים ורומנים; הכנת עבודת ביניים; כתיבת חיבור סמינריוני מודרך; בחינת בקיאות על החומר העיוני.

הערות: סמ' א', 4 ש"ס