מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.5013  פואטיקה של משורר: ביאליק מקרה מבחן
פרופ' מנחם פריסמינר
"בין קוראי ביאליק אין כמעט מי שאינו מכיר בגדולתו כאמן; אך למרות זאת מעטות הן העבודות המטפלות באופן שיטתי באמנות השירה שלו": כך נפתח המאמר הראשון שכתבתי יחד עם יוסף האפרתי על תכונות אמנות השירה של ביאליק ב-1964. ארבעים השנים שעברו מאז, וים הכתיבה על ביאליק, הניבו עבודות אחדות בעלות ערך שעסקו בדרכו של ביאליק בשיר, אבל בעשרים השנים האחרונות שוב נקראים שירי ביאליק כאילו היו 'מאמרים' ונקשרים לאיזו מסכת רעיונית, רוחנית, נפשית או ביוגרפית.
במסגרת השאלה העקרונית מהי "פואטיקה של משורר" וכיצד ניתן לתאר אותה יעסוק הקורס בתיאור חדש של שירי ביאליק כשירים, ובמכלול יצירתו של משורר. השאלה מה 'אומרים' לנו השירים כשהם נקראים כשירים תוליך גם לקראת הצעות לתמאטיקה חדשה.

העבודות שיכתבו התלמידים יעסקו באספקטים של שירת ביאליק או באספקטים רלוונטיים בשירתם של משוררים אחרים מן הספרות העברית או הכללית, במחצית
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.