מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2009  פרספקטיבה של שוליים: הסיפורת בשנות השישים (יהושע, עוז, אפלפלד , כהנא כרמון)
ד"ר יוחאי אופנהיימרשיעור
שנות הששים מסמנות בתולדות הסיפורת הישראלית תקופת מעבר מכתיבתם של סופרי "דור תש"ח" לכתיבה חדשה מבחינה ספרותית-סגנונית, ומבחינה אידיאולוגית. בשנות הששים קם דור יוצרים חדש שנותן את הטון המרכזי בספרות הישראלית עד לימינו אלה: עוז, יהושע, קנז, אפלפלד, כהנא-כרמון, קניוק, שחר ואחרים. מטרתו של הקורס לעקוב הן אחר קוי הדמיון הדוריים המשותפים ליוצרים אלה והן אחר קוי הייחוד של כל יוצר בפני עצמו, וזאת על פי הסיפורים הקצרים המוקדמים שכל אחד מהם כתב. כיצד התמודדה הביקורת הספרותית עם יצירתם של אותם סופרים? כיצד מייצגים סיפוריהם את השתנות הנורמות הספרותיות והתמורות שעברה הזהות הישראלית בעשור זה? הטענה שתיבדק במהלך הקורס היא שסופרי שנות הששים התעניינו בפרספקטיבות אשר נחשבו בעיני בני דור תש"ח כשוליות, והתמקדו במה שנחשב עד אז כשוליים מבחינת הייצוג הספרותי – נשים, עולים חדשים, ערבים.
חובות הקורס - נוכחות בשיעורים, קריאה, מבחן מסכם.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 28.6.06 ב- 9:00. הגשה עד 3.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 27.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 1.8.06 ב- 13:00