מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0668.2075  תרבות הרנסנס ביצירתו של רבלה
ד"ר נדין קופרטי צורשו"ת

יצירתו של פרנסואה רבלה תוארה כאנציקלופדית במובן זה, שכל היבטי תרבות הרנסנס וההומניזם ניכרים בה. בשימנו דגש על שני ספריו האחרונים של רבלה, הספר השלישי בו נדונה שאלת הנישואין, וספר רביעי, המספר את סיפור חציית ים עתיר איים מפלצתיים, ננסה לזהות את הנושאים החברתיים בהם עוסקים הספרים ואת האיסטרטגיות הספרותיות שמאמץ רבלה כדי לבטא סטירה חברתית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 20/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/07/2006 בשעה 12:30