מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2013  "בשם האם": קריאה ביצירתו של אהרון אפלפלד
ד"ר איריס מילנרשיעור
אהרון אפלפלד, שעבר את השואה כילד והגיע לא"י בנעוריו, החל לפרסם את יצירותיו כבר בראשית שנות החמישים. תחילה כתב בעיקר שירה, ולאחר מכן סיפורים קצרים, נובלות, רומנים ומסות. אפלפלד, שהוא סופר פורה שיצירות חדשות משלו יוצאות לאור בתכיפות רבה גם כיום, נתפש בתודעה הציבורית כ"סופר שואה". אף שרבות מיצירותיו אינן עוסקות באופן ישיר בשואת יהודי אירופה, אירועיה הן אכן מרכיב מרכזי בעולמו הספרותי, והקונפליקט סביב הבעייתיות של ייצוגה הספרותי – אחת מהתמות החשובות המעסיקות אותו. הקורס יעסוק אפוא בייצוגה של השואה ביצירותיו של אפלפלד ובבעייתיות העקרונית של ייצוג טקסטואלי של השואה כפי שהיא מתגלמת ביצירות אלו. במקביל ידון הקורס בתפישה ה"דיאספוריסטית" של אפלפלד את הקיום היהודי; בהרהורים שמבטאות יצירותיו על זהות יהודית; בשאלות הקיומיות והפסיכולוגיות העקרוניות שהוא מתמודד איתן (ובכלל זה תשוקה לשיבה אל מחוזות של קיום סימביוטי בחיק האם) וכן בפואטיקה הייחודית שלו.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': 23.2.06 ב- 9:00. הגשה עד 28.2.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': 9.6.06 ב- 9:00. הגשה עד 15.6.06 ב- 13:00