מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.3032  כתיבה מחדש כדיאלוג בין-מיני
גב' תמר מריןשיעור
במרכז הקורס עומדת התופעה של כתיבה נשית מחדש של טקסטים ספרותיים קאנוניים. הקורס מבקש לבחון תופעה זו כטכניקת כתיבה המייצרת דיאלוג אינטרטקסטואלי "בין-מיני" שמעלה מספר שאלות: האם כל כתיבה נשית מחדש של יצירה גברית מהווה קריאה פמיניסטית-ביקורתית באותה יצירה? או שמא כתיבה מחדש עשויה לחדד אספקטים חתרניים "מושתקים" שעולים אף מתוך היצירה ה"מקורית"?
הקורס יתמודד עם שאלות אלו באמצעות קריאה ב"שכתובים" נשיים כפי שהם באים לידי ביטוי בספרות המערבית, וכן בספרות העברית, בדיאלוג שמנהלות סופרות ישראליות עם ה"סבים"; ש"י עגנון ודוד פוגל.

מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף