מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.5000  סיפור ושורשו: מוטיבים מיסטיים
פרופ' מיכל אורוןסמינר
הסמניר יעסוק ביצירות ספרותיות שניכרת בהן השפעתן של יסודות מן הספרות המיסטית לדורותיה, בשימוש שהן עושות במוטיבים מיסטיים כמו גם בעיצובן של דמויות הנקשרות למיסטיקה היהודית.
(הקורס יעסוק במבחר סיפורים משל: י.ל. פרץ, מ. בובר, ש"י עגנון, מ. שמיר, י. בר-יוסף, א. מגד, נ.נאמן, יורם בר.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.