מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.5004  שירי הילדים של ביאליק, אלתרמן ולאה גולדברג
פרופ' זיוה שמירסמינר
הסמינר יעסוק ביצירת הילדים של ביאליק, אלתרמן ולאה גולדברג על רקע יצירתם "הקנונית" למבוגרים, לסוגיה ולתקופותיה. כל יצירה תיבחן במעגלי השתמעות הולכים וגדלים, למן המעגל האישי, דרך המעגלים הלאומיים ואוניברסליים ועד למעגלים הטרנסצנדנטיים. כל יצירה אף תיבחן ביחידות טקסט הולכות וגדלות, למן המיקרו-טקסט הזעיר ועד למעגלים הקונטקסטואליים הרחבים.
מהלך הקורס: סקירה כרונולוגית של יצירות הילדים של ביאליק, אלתרמן ולאה גולדברג, על רקע יצירתם "הקנונית", על רקע זרמים בספרות ובאמנות, שהשפיעו על יצירתם ועל רקע אירועי הזמן שהולידו יצירות אלה
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.