מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.6015  סדנה בתרגום שירה
גב' רינה ליויןסדנה
הסדנה תהיה התנסות מעשית באמנות התרגום בשירה ( לירית, אפית ודרמטית) מאנגלית ומשפות אחרות ( לפי שפות המשתתפים). הדגש יהיה על התנסות מעשית בתהליכי התרגום האמנותי , תוך ליבון הבעיות המאפיינות ז'אנרים שונים, שפות שונות, מאפיינים של המשורר , התקופה ומוסכמות התרבות שמדובר בה. אופי הסדנה ידרוש השתתפות פעילה בפתרון בעיות, בביקורת פתרונות, בהשוואת תרגומים וכד'. המשתתפים אף יביאו את תרגומיהם לסדנה, יציגו את שיקוליהם ויבוקרו, ובסיום הסדנה יוכיחו את הישגיהם בתרגום שיר לפי בחירתם. מטרת הסדנה להביא למודעות יתר בדקויות הטקסט השירי, בבעיות העברתו משפה לשפה ומתרבות לתרבות, ובדרכים שונות של התמודדות עם הבעיות הללו.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.