מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.5012  טקסטורה ופוליטיקה של זכרון השואה
ד"ר איריס מילנרסמינר
מאז תום מלחמת העולם השנייה הולך ומצטבר מגוון רחב ביותר של ייצוגים של שואת יהודי אירופה, ואלה מכוננים את אתרי הזיכרון הקולקטיבי של השואה. זיכרון זה הוא דינמי ומשתנה, ומשקף את הזמן והנסיבות התרבותיות, פוליטיות וחברתיות שבהקשרן הוא נוצר. נקודת המוצא של הסמינר תהיה דיון במושג "זיכרון קולקטיבי" והכרת מנגנוני התיווך שבאמצעותם הוא מתהווה. על בסיס
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.