מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.5011  עידן הקלאסיקונים-הספרות העברית בראשית המאה ה-20
פרופ' אבנר הולצמןסמינר
מטרת הסמינר להציג את שני העשורים הראשונים של המאה העשרים כעידן של מפנה ומהפכה בספרות העברית. בשירה הייתה זו תקופת ביאליק וטשרניחובסקי, שהשפעתם עיצבה את נורמות הכתיבה של דור שלם. בסיפורת נאבקו ביניהם שני הנוסחים המנוגדים שטבעו מנדלי מוכר ספרים ומיכה יוסף ברדיצ'בסקי; בהגות ובביקורת ניכרה נוכחותם והשפעתם של אחד-העם מזה ודוד פרישמן מזה. הסמינר ישרטט את המפה הספרותית של התקופה על מרכזיה ושוליה, מתוך תשומת-לב מיוחדת לחיים הספרותיים וביטוייהם בכתבי-העת, בחילופי מכתבים ובסוגים נוספים של תיעוד ספרותי.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.