מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.3040  הקומדיה של חנוך לוין
ד"ר יצחק לאורשיעור
בקורס הזה נברר את המאפיינים העיקריים של הקומדיה של חנוך לוין. קומדיה זו שונה בכמה אספקטים חשובים מן הקומדיה המסורתית. אם לנסח זאת בלשון מכלילה, הקומדיה המסורתית היא "אדיפאלית", כלומר במרכזה ניצב זוג (הטרו-סקסואלי) המבקש להינשא (או להזדווג), ולצורך כך עליו לעקוף, או לנצח, את האב, ואת מי שהאב מייצג, כלומר את הסדר הסימבולי (האדיפאלי). הקומדיה של חנוך לוין, בעיקרה, היא פְּרֶה-אדיפאלית, כלומר הסדר האדיפאלי, או הפטריארכלי, אינו "נוגע לה". לשון אחר: הקומדיה הלוינית היא קומדיה שהסמכות העליונה בה היא זו של האשה/האם ואילו הסובייקט הזכרי מוגדר בעיקרו באמצעות ההיעדרות אצלה, כלומר ביחסים של התקבלות או דחייה. במהלך הקורס נקרא את הקומדיות של חנוך לוין, לאו דווקא על פי סדר כתיבתן, כדי להגיע אל הממשי של העולם הלויני. עיקרו של הקורס יעשה שימוש בשיח הלקאניאני, כדי להגיע אל המקום שבו "האחר הגדול" של לוין יתפענח לנו כקהל נשים, לפניהן מוצגת הקומדיה על הגבר.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף