מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.1302  בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית
פרופ' ישעיהו שןשיעור
מטרתו העיקרית של הקורס היא לדון בבעיות יסוד שונות המעסיקות את תורת הספרות באמצעות קישורן למסגרות תיאורטיות שונות במדעים הקוגניטיביים.

הקורס יעסוק בעיקר בסוגיות הבאות:
- מהם המדעים הקוגניטיביים ומהו מעמדה של תורת הספרות במסגרתם.
- השימוש הפואטי והלא פואטי בשפה: מבט מפרספקטיבה של המדעים הקוגניטיביים.
- לשון השירה - מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית.
- הטקסט הסיפורי הקצר - והכשירות הסיפורית.

חובות הקורס
1. במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ-9-8 מאמרים, אותם יוכלו למצוא בספריה המרכזית בתיק הקורס.
2. בסיום הקורס תתקיים בחינת סוף סמסטר (תיתכן גם בחינת אמצע סמסטר)..
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 31/05/2006 בשעה 18:00