מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.1203  מבוא לאגדה ולספרות העממית
פרופ' עלי יסיףשיעור
לקורס שתי מטרות עיקריות: הכרת היסודות התיאורטיים והפואטיים של הספרות העממית, הסוגות (הז'אנרים) העיקריים שבהם היא מעוצבת ומגמות ראשיות בשיטות מחקרה; ובחלקו השני, הכרת המהלכים העיקריים של סיפור העם העברי מאז ראשיתו בתקופת המקרא ועד לסיפורי העם של עדות ישראל בתקופה המודרנית. במהלך הקורס יוצגו וינותחו טקסטים מרכזיים מתוך הספרות העממית העברית לדורותיה, וביניהם ז'אנרים כמו המיתוס, האגדה, המעשייה, הנובלה, המשל, הפתגם, הבדיחה והחידה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/07/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/08/2006 בשעה 9:00