מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.7028  סדנה בעריכת תרגום
ד"ר רן הכהןסדנה

במסגרת הלימודים המעשיים בתרגום, סדנה זאת תתמקד בעריכת טקסט מתורגם. באמצעות שורה של טקסטים מתורגמים (בדרך כלל מאנגלית; ידיעת שפות נוספות רצויה, אך אינה נדרשת) בסגנונות ובז'אנרים שונים, נדון בבעיות אופייניות לטקסט מתורגם ולעריכתו, ובתפקידו של עורך התרגום. הדגש יהיה מעשי, אך לשם כך יידונו מעת לעת גם נושאים תיאורטיים בתורת התרגום.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': הגשה עד 2.4.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף