מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2006  מתום עד תום: חנוך ברטוב
פרופ' מיכל אורוןשיעור
השיעור יעסוק במכלול יצירותיו של הסופר חנוך ברטוב, בסיפוריו הקצרים, בנובלות ברומאנים ובמבחר ממאמריו.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף