מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4224  ספרות וצדק
ד"ר עידית אלפנדריסמינר

הסמינר יתאר קשרים בין ספרות לצדק. הספרות מתעניינת בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי יש בה דבר מה מועיל. "בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה לקוראיו," אומר וולטר בנימין. כקוראים, הסטודנטים עדים לכך שהספרות צומחת מתוך אמת אישית וחברתית שאותה הופך הסופר לנגישה. אך מכיוון שהצדק הוא מבנה אבסטרקטי ומורכב, המבע הלשוני מתקשה לייצג אותו באופן מועיל. הספרות מפתחת שיטות טכניות שמעמידות את הצדק במרכזו של הסיפור גם כשזה מתאר מגוון רחב של ארועים.

מהו הקשר בין ספרות לצדק, בין הסופר לבין האפשרות לייצג שאלות שרק כוח השיפוט יכול להכריע בהן? מהו הקשר בין פעולת השיפוט והאפשרות להגדיר צדק, לבין כתיבה וקריאה, במיוחד בתקופה בה אנו חיים? בנוסף לכך, ישאל הסמינר, מהו הקשר בין נרטיב להיסטוריה, בין וידוי לצדק, בין סיפור להישרדות, בין משל לידיעה?

בסמינר יקראו הסטודנטים רומנים, סיפורים קצרים, וידויים, פסקי דין שניתנו במשפטים של רומנים, עדות של סופר במשפט, מאמרים פסיכואנליטיים ותאוריות של ספרות שמסבירים את הקשר בין סיפורו של סיפור לבין חשיפת הצדק. כמו כן יצפו הסטודנטים בסרט שדן בקשר בין סיפורים לצדק.

טקסטים: קפקא, קאמי, רוסו, זולה, פלובר, הנרי ג'יימס, וירג'יניה וולף, ג'יימס ג'ויס, סימון דה בובואר, גרטרוד שטיין, פרויד, וויניקוט, וולטר בנימין, מישל דה סרטו, מוריס בלנשו, ז'אן-פרנסואה ליוטרד, ג'ק דרידה, ג'פרי הרטמן, שאול פרידלנדר. סרט: משפטי נירמברג.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.