מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2023  הסיפור הקצר והנובלה בספרות העברית: סוגיות בהתפתחותם
גב' עינת ברעם אשלשיעור
בראשית המאה העשרים נדחק הרומן החברתי הארוך מעל בימת הספרות העברית וקולו נאלם כמעט לגמרי. במקומו פרחו בתקופה זו ז'אנרים קצרי יריעה, בהם הסיפור הקצר והנובלה. הקורס יתאר את פריחתם של הז'אנרים הקצרים בשלושה מהלכים משלימים: [א] מבוא ז'אנרי תיאורטי שיעמוד על סגולותיו של כל אחד מן הז'אנרים ועל הגבולות המבחינים ביניהם; [ב] מבוא היסטורי שיציג את מצבה של המערכת הספרותית בראשית המאה העשרים, יבחן את נסיבות שקיעתו של הרומן ויעמוד על יחסי הגומלין שהתקיימו בין הז'אנרים הקצרים בשנים אלו; [ג] דיון מקיף במבחר סיפורים קצרים ונובלות בעלי חשיבות מכוננת בתולדות הסיפורת העברית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 31/03/2006 בשעה 9:00