מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.3012  כתוב בעתון: תקשורת ואידאולוגיה
ד"ר רן הכהן ופרופ' טניה היינהרטשיעור

מטרת השיעור היא להתוודע לשיח הדומיננטי בתקשורת בתחומי הפוליטיקה, החברה והכלכלה ולפתח כישורים ביקורתיים כלפיו. לשם כך נצא מן התיאוריה החברתית-ביקורתית של חומסקי וניישם אותה על אירועים ותהליכים בתקשורת, בחברה ובכלכלה הישראלית. התיאוריה של חומסקי תורחב בעזרת מיגוון תיאוריות ביקורתיות נוספות (מרקס, אלתוסר, גלברייט, שילר ואחרים). הכלים התיאורטיים ישמשו לניתוח נושאים שיהיו בחדשות במהלך הסמסטר, בעיקר תוך שימוש בעיתונות היומית.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 18.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 15.8.06 ב-9:00. הגשה עד20.8.06 ב- 13:00