מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.3034  פורטרטים של משוררים
גב' תמר מריןשיעור
הקורס משרטט דיוקנאות של משוררים בשירה העברית בת זמננו. הקורס ישים דגש על האקלים הסגנוני, ההיסטורי והפוליטי שעיצב את הפואטיקה של כל אחד מהם ושקבע את מקומם המרכזי או השולי בתוך ה"דור" ממנו צמחו.
הקורס מבוסס על הרצאות מתחלפות של מורי החוג ושל מרצים אורחים.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 18.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 17.8.06 ב- 9:00. הגשה עד 27.8.06 ב- 13:00