מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4005  חיי אישה בספרות העממית:מלידה עד מוות
ד"ר נילי אריה- ספירשיעור
הספרות העממית מכילה תכנים רבים ומגוונים, העוסקים במחזור חייה של האישה.

במסגרת הסמינר נרצה לבחון את עולם האמונה והמנהג המתייחס אל שלבי המעבר בחייה

של האישה כפי שמתבטא בטקסטים עממיים מסוגות שונות: סיפורים עממיים מסורתיים

(מיתוסים, מעשיות, אגדות, נובלות), סוגות קצרות (כמו פתגמים ובדיחות) וסיפורים

אישיים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.