מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4227  אקפרסיס: ייצוגי אמנותו ויזואלית בטקסט הלשוני
ד"ר תמר יעקביסמינר
שאלת הייצוג של אובייקטים מרחביים במדיום הויזואלי מודגמת בצורה החריפה ביותר כאשר טקסט "מתרגם" תמונה או פסל למלים. להבנת דרכי ההמרה, ובעיקר, מטרותיהן במסגרת היצירה הספרותית, נקרא שירים (למשל, קיטס, פגיס, אודן וויליאמס), סיפורים (למשל, סאראמאגו, באבל, רוב-גרייה) וצירופי מלה ותמונה (למשל, קומיקס). החומר התיאורטי יכלול בין השאר את המסה המפורסמת של לסינג, הלאוקואון. התלמידים יידרשו להציג מאמר בכתה ולכתוב עבודה שתנתח את היחסים בין המדיומים בטקסט ספציפי.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.