מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4012  היום כבר לא מתים מאהבה: על תורת האהבה בימי הביניים
ד"ר חביבה ישיסמינר
שירת החשק העברית החילונית בספרד בימי הביניים והאהבות האלגוריות שפייטו את התפילה מהוותן חלק ממערכת טקסטואלית רחבה. נבחן במהלך הסמינר את אותה מערכת עברית-ערבית בפרוזה אמנותית, בנראטיב ובשירה. "כזה הוא ספור האהבה...הוא נולד, גדל, מכאיב, חולף, ממש כמו מחלה היפוקראטית. ספור האהבה הוא מס, שהאוהב חייב לשלם לעולם כדי להתפייס עימו..."כזה הוא ספור האהבה בשיר השירים המקראי, בפיוטים הקדומים, בשירי ובמקאמות העבריות. כזה הוא ספור האהבה בקודקס האהבה הערבי של תיאולוג מן המאה האחת עשרה ובכתביו של פוסט סטרוקטורליסט צרפתי מן המאה העשרים. נבחן את "מות האוהבים" כמושג תרבותי רחב, ואת הלשון המביאה אותו לידי ביטוי כגילוי הדומיננטי ביותר של התרבות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.