מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2014  תיקון אמנותי: פסיכואנאליזה על ספת הספרות
ד"ר איריס מילנרשיעור
הביקורת הפסיכואנליטית המסורתית ייחסה מעמד מועדף לפסיכואנליזה, כמי שבידיה, כביכול, כלי הניתוח והפרשנות לטקסט הספרותי, גיבוריו ומחברו. בחלקו הראשון תידון בקורס התפתחותו של מפגש מסורתי זה בין הפסיכואנליזה לספרות, יוצגו פרשנויות פסיכואנליטיות קלאסיות ליצירות ספרות, וכן ידונו טקסטים ספרותיים המעמידים במרכזם, בגלוי או בסמוי, "מסע" בעל אופי פסיכואנליטי. בחלקו השני יוקדש הקורס לתיאור השינוי שחל בעשורים האחרונים בגישה המייחסת "מעמד מועדף" לפסיכואנליזה, ויוצג האופן שבו הפסיכואנליזה מגדירה את עצמה מחדש באמצעות המפגש עם מחקר התרבות והספרות. כמו כן יוצגו אלטרנטיבות של קריאה פסיכואנליטית של ספרות יפה, כאלה המתייחסות אל הטקסט הספרותי כאל ישות פסיכולוגית המונעת על ידי הלא מודע שלה, המסתתר ומבקש להיחשף בעת ובעונה אחת.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 9.7.06 ב- 9:00. הגשה ב- 16.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 4.8.06 ב- 9:00. הגשה עד 9.8.06 ב- 9:00