מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2033  קריאה בג. שופמן
ד"ר עודד מנדה-לוישיעור

הקורס יעסוק בסיפורת של ג. שופמן (1972-1880) ויתמקד בעיקר ביצירתו המוקדמת המתייחסת לתקופת וורשה ולתקופת לבוב. בקורס נעסוק בשאלות ביוגרפיות ובהיבטים תמאטיים ופואטיים של יצירתו.

מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף