מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.3014  שיח אהבה: מאוורפידס עד רולאן בארת
ד"ר מיכאל גלוזמןשיעור
מהי אהבה, מה מאפיין את האוהב/ת, מהו ההבדל בין סוגים שונים של אהבה ומה המשמעות של בחירת אובייקט? כיצד משתנה שיח האהבה מתקופה לתקופה? במהלך הקורס נקרא כמה מן הטקסטים הקנוניים ביותר על אהבה בתרבות המערבית.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 19.6.06 ב- 9:00. הגשה עד25.6.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 4.8.06 ב- 9:00. הגשה עד 9.8.06 ב- 13:00