מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.6014  סגנון וסגנונות
ד"ר תמר סברןשיעור
השיעור מכוון להקנות לתלמידים רגישות להבדלי סגנון, לשפר את יכולתם להבחין
במרכיביהם של סגנונות שונים ולצייד אותם בכלי ניתוח לאפיון סגנונות כתיבה. בחלקו
הראשון של השיעור יתוודעו התלמידים אל תמורות סגנוניות שחלו בכתיבת פרוזה עברית
בעת החדשה. התלמידים יכירו מהלכים, הכרעות, סגנונות ואישים שהשפיעו על דרכי
התפתחותה ועיצובה של הפרוזה העברית בת ימינו. הם יתוודעו אל משלביה השונים של
העברית הישראלית. בחלק השני של השיעור יתרגלו תלמידים הבחנה בייחודי סגנון
ומשלבים. התלמידים יתאמנו בזיהוי אפיונים שמייחדים סגנון של תקופה או של זרם
ובאפיון הגורמים המייחדים סגנון של יוצר או של יצירה.


מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף