מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4222  תיאוריות של הסובייקט
ד"ר אייל דותןסמינר
'הסובייקט' הוא אחד המושגים הרווחים ב'שיח' התרבותי היום ולבטח אחד השנויים ביותר במחלוקת. בסמינר זה ננסה להבין מה עבר על הסובייקט מתקופת פריחתו הגדולה בנאורות ועד כמעט 'מותו' בידי 'האחר' של הפוסט-סטרוקטורליזם; נמפה את המקומות המרכזיים שבהם הוא מופיע – מהמשפט והפסיכיאטריה ועד הפילוסופיה, הפסיכואנליזה וחקר הספרות; נדון בתפיסות סובייקט מתחרות – מהקלאסיות ועד העכשוויות – לאקאן, בודריאר, פוקו, דרידה, ליוטאר ודלז; נמקם את נקודות המחלוקת וההסכמה ביניהן; ונצביע על כיוונים חדשים של מחשבה אודותיו.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.