מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2024  מאה שנים של תלישות: פרט וחברה בסיפורת העברית של המאה העשרים
גב' עינת ברעם אשלשיעור
ברבע הראשון של המאה העשרים כבש את הסיפורת העברית גיבור ספרותי חדש: התלוש. דמות זו הייתה תוצר של שבר תרבותי חריף, שגזר על הצעירים העבריים להיטלטל בין העולם המסורתי הישן, שממנו ניתקו מתוך בחירה, לבין העולם החדש, שבו התקשו להכות שורש. גם כאשר השתנה מצב העניינים התרבותי שהוליד את תופעת התלישות, לא פסו מן הספרות העברית דמויות אובדות עצות ודרך. קורס זה יעסוק אפוא ביצירות שעניינן זהות אישית, חברתית ולאומית ויתחקה אחר גלגוליה וייחודה של דמות התלוש בסיפורת העברית של המאה העשרים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 16/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/04/2006 בשעה 18:00