מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.3021  דויד גרוסמן
ד"ר סמדר שיפמןשיעור
הקורס יעסוק בקריאה לעומק של הרומנים של גרוסמן, תוך ניסיון להדגיש את קשרי הגומלין שביניהם. הקריאה ביצירות תכוון לא רק לאינטרפרטציה שלהן, אלא גם לראיית טביעת האצבע הייחודית של היוצר, העדפותיו במישורים השונים של הטקסט, והקשר האפשרי בין העדפות אלה.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 23.6.06 ב- 9:00. הגשה עד 28.6.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 28.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 2.8.06 ב- 13:00