מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4202  האניגמה של הארולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתי
ד"ר יעל לבואסמינר
במסגרת הקורס יידונו כ-7 מחזות, תסריטים ושירים של המחזאי הארולד פינטר. ייבחנו עקרונות פואטיים מרכזיים ביצירתו, תגובות הביקורת במהלך שלבים שונים בקריירה שלו והשפעתה של הביקורת על התפתחותו כמחזאי.
חובות הקורס: קריאה של 9 מחזות של פינטר ומספר מאמרים העוסקים ביצורותיו, הצגת רפרט וכן הגשת עבודה מסכמת, או עבודה סמינריונית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.