מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2004  שירת אמיר גלבע: מונוגרפיה
ד"ר לילי רתוקשיעור
חוויית השמחה המתפרצת, המאפיינת בעיקר את שירתו המוקדמת של גלבע, מוכרת לרבים בזכות השיר המולחן, הנפתח במילים: "פתאום קם אדם בבקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת". עולמו השירי הקסום של גלבע, והעוצמה הרוחנית של יצירתו, יעמדו במרכז העיון במבחר משיריו.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': להגיש עד 2.4.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף