מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2016  נבוכים ודרקונים: העל- טבעי בספרות העברית בימי הביניים
מר דוד רוטמןשיעור
האמונה בעל-טבעי והתפקיד המרכזי שניתן לה בתרבות מהווים מאפיין בולט של חברת ימי-הביניים. בקורס נעמוד על המופעים השונים של העל-טבעי בסיפורת העברית המצויה בטקסטים הדתיים והלא דתיים של התקופה. ניפגש עם עושי נסים ובעלי שם, מכשפות ודרקונים, שדים ופיות, נקרא על נפלאותיהם של מחוזות מרוחקים ועל התרחשויות משונות בבתי השכנים. נבחן את הפואטיקה של תיאורי התופעות הללו ונעמוד על תפקידן במסגרת הסיפורית הכוללת.
בתוך כל אלה ננסה לברר את תפקידו של העל טבעי במנטאליות של היהודי איש ימי הביניים. מה היה תפקידן של אמונות אלה בחיים הקהילתיים, כיצד התייחס אליהן הממסד הדתי ועוד.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 17.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 15.8.06 ב- 9:00. הגשה עד 20.8.06 ב- 13:00