מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.3035  הפואטיקה של קאפקא
מר אייל סגלשיעור
פראנץ קפקא הוא אחד הסופרים החדשניים והיחודיים ביותר במאה ה-20, ובו-בזמן נחשב גם לאחד הסופרים הייצוגיים ביותר שלה (כפי שיכולה להעיד הפופולריות של המונח "קפקאי"). בקורס זה ננסה לבחון ולהגדיר את האיכויות המיוחדות לכתיבתו (במלים אחרות, מה "קפקאי" בקפקא?) ואת האמצעים הספרותיים בהם נעשה שימוש כדי ליצור איכויות אלה, תוך התבוננות הן במבחר טקסטים קצרים והן באחד הרומאנים.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': הגשה עד 2.4.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף