מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.3020  ארוס ופוליטיקה בספרות היוונית
ד"ר אהרון שבתאישיעור
נושא הקורס הוא ערכים, יחסים ומיתוסים ארוטיים ופוליטיים כפי שהם משתקפים בשורה של יצירות שמכוננות את דגמי הגבר והאשה ומבטאות את המאמץ ליישב בין הארוטי והפוליטי. בכל אחד מהשיעורים נתמקד ביצירה מסוימת, או בפרק של יצירה. נעסוק לפי הסדר בהסיודוס (עבודות וימים), ההימנונים ההומריים (על טיפוסי האלות), אודיסיאה (שיר ששי – נאוסיקאה). בפרק המוקדש לליריקה נקרא שירים של ארכילוכוס, סמונידס, ספפו, אנקראון ותאוגניס. בפרק על הטרגדיה נעסוק כמבוא באיסכילוס: אורסטיאה. ולאחר מכן נתייחס לטרגדיה של אוריפידס ונקרא מעמדים מתוך מדיאה, היפוליטוס, הקבה והבקכות. בחלק המוקדש לקומדיה נקרא בליסיסטרטה ובמהפכת הנשים. לסיכום נעסוק באפלטון (המשתה ופיידרוס).

מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף