מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2032  בין גילוי לכיסוי: ייצוגים של הבלתי-ניתן-להבעה בשירה העברית
ד"ר עידית עינת-נובשיעור
כל שירה העוסקת במציאות עליונה (מטאפיסית), נסתרת או אי רציונאלית, מתמודדת התמודדות "חזיתית" עם קשיי הבעתה בכלים המושגיים של הלשון, אשר קשורה קשר הדוק אל מה ששרוי בגבולות ההשגה השכלית שלנו. תוך כדי עיון בשירים שונים, מתקופות שונות, נבחן את האסטרטגיות הלשוניות שהמשוררים נוקטים כדי להכשיר את הלשון המושגית למסור איכויות בלתי מושגיות, אמוציונאליות וחמקמקות - שאינן לפי טיבה. דרישות השיעור: כתיבת תרגיל, בחינת סיום.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 01/08/2006 בשעה 9:00