מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.1004  יסודות הפרוזודיה
גב' עינת ברעם אשלשיעור
במרכז הקורס נידונה שיטת השקילה הטוני-סילאבית של השירה העברית המודרנית (בהברה הספרדית והאשכנזית). הלומדים בו מתוודעים אל שורה של מושגי יסוד מתחום הפרוזודיה ורוכשים מיומנות בזיהוי ובהגדרת סכמות חריזה ומשקל.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 20/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 24/07/2006 בשעה 9:00