מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.5006  גנזי נסתרות: קריאה בכתבי יד עבריים מימי הביניים
ד"ר טובה באריסמינר
מטרת הקורס ומהלכו: עיון בכתבי יד עבריים קדומים בעיקר מן הגניזה הקהירית; צעדים ראשונים בפליאוגרפיה וקודיקולוגיה עברית; שיטות בפיענוח שירים ודרכי שיחזור של תבניותיהם; לימוד שיטות ההדרה מדעית של טקסטים ועיצוב אפרט ביקורתי. הסדנה כוללת עבודה מעשית על פי הצילומים מכתבי היד המקוריים, וכן ביקור במכוני מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.