מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4008  שיח אהבה בספרות העברית
ד"ר ליל רתוקסמינר
מהותה המסתורית של האהבה העסיקה את הספרות העברית לדורותיה. בקורס יוצג שיח אהבה בספרות הישראלית, תוך בחינתו בהקשר תרבותי רחב. החומר התאורטי באמצעותו נבחן את יצירות הספרות מתחומי השירה והסיפורת יציג את האהבה מן הפן הפילוסופי, הפסיכולוגי והסוציולוגי.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.