מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2007  מאגיה דמונולוגיה ורפואה עממית מעולמם של בעלי השם
פרופ' מיכל אורוןשיעור
השיעור יעסוק בתפיסות של המאגיה והדמונולוגיה בעולם העתיק, בספרות חז"ל, בימי ביניים ובעת החדשה. הקורס יעמוד על השפעת התפיסות המאגיות יהודיות על התרבות האירופית, על תופעת בעלי השם-המרפאים העממיים וספרותם.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 07/06/2006 בשעה 18:00