מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4003  שלושה דורות בשירה הישראלית של שנות השישים
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמינר
שנות הששים מסמנות צומת מעניין בתולדות השירה הישראלית: 1. בראשית העשור מתפרסם ספרו של נתן זך "שירים שונים" המבטא את הפואטיקה החדשה של חבורת "לקראת" בצורה המסכמת והמגובשת ביותר. 2. בשנים אלה מנסחים משוררים מבוגרים יותר השייכים לחבורת שלונסקי-אלתרמן את הפואטיקה שלהם, מתוך התמודדות עם האקלים הספרותי והתרבותי החדש (אלתרמן, שלונסקי, רטוש, ישורון, גולדברג). 3. בעשור זה קם גם דור ספרותי צעיר יותר בשירה העברית (ויזלטיר, וולך, שבתאי ואחרים) אשר מערער על הפואטיקה של זך ועמיחי ומציע ערכים ספרותיים חדשים.
איבחון המאפיינים של כל אחת מקבוצות משוררים אלה והיחסים הבין-דוריים בין הסגנונות השונים בתקופה זו הוא מטרת הסמינר.
חובות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאה של שירה וטקסטים תיאורטיים ומחקריים, כתיבת עבודות קצרות ועבודה סמינריונית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.