מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4225  דילמת האמן: ש"י עגנון, א.ת.א. הופמן, פרנץ קאפקא
ד"ר מיכל ארבלסמינר
הסמינר יעסוק בסיפורי האמן של עגנון ויתחקה אחר תמות פואטיות מרכזיות העומדות בבסיסם. בהקשר אחד, הדיון יידרש לנוכחותו של המפנה ההיסטורי-תרבותי מרומנטיקה למודרניזם ויעמיד, בהקשר זה, הקבלה בין סיפוריו הארס-פואטיים של עגנון לסיפוריהם של א.ת.א. הופמן מכאן ופרנץ קפקא מכאן. בהקשר שני, הדיון יתחקה אחר הזיקות המורכבות בין מעשה היצירה האמנותי לבין זה הלאומי, כפי שהן עולות מן הסיפורים המאוחרים יחסית. בהקשר שלישי ואחרון תיבחן דמותו של האמן במושגים פסיכואנליטיים, תוך התייחסות לזיקה שבין מעשה היצירה ללא מודע, למלנכוליה, למיניות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.