מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2018  היצירה כפולת הלשונות בספרויות היהודיות
פרופ' דן מירוןשיעור
הקורס יעסוק ביצירות סיפורת ושירה שנכתבו בעברית וביידיש גם יחד, בעיקר בתקופת "התחיה" בשנות התשעים של המאה הי"ט ובעשור הראשון של המאה העשרים. הקורס יעסוק בנושאים הבאים:

1.סקירה של התפתחות הדו- והרב-לשוניות בספרויות ישראל בתקופות שונות. ניתוח הסיבות ההיסטוריות והספרותיות להופעת תופעה זו.

2.הופעת המודל של היצירה הנכתבת בשתי לשונות, עברית ויידיש, בבת אחת – בספרות החסידית (שבחי הבעש"ט, סיפורי ר' נחמן) ובפארודיה המשכילית עליה (יוסף פרל).

3. החזרה למודל זה עם עליית התנועה הלאומית על פלגיה הציונים והלא-ציוניים – טעמיה ומאפייניה.

4. היצירה כפולת הלשון כבעייה פואטית עקרונית (התנגדותו של מ"י ברדיצ'בסקי ל"טשטוש הגבולין")

5. היצירה כפולת הלשון כבעייה בתורת התרגום.

6. קריאה במבחר יצירות כפולות לשון (ש"י אברמוביץ, י"ל פרץ, ח"נ ביאליק, יעקב שטיינברג, י"ד ברקוביץ).

7. מתי ומדוע שקעה התופעה של היצירה כפולת הלשון.

8. היצירה כפולת הלשונות והדינאמיקה היחודית של כל אחת משתי הספרויות, העברית והיידית.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה. הגשה עד 23/7 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף