מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2019  ספרות מלחמת העצמאות
ד"ר יוחאי אופנהיימרשיעור
השיעור יעסוק בהתייחסות הספרות העברית למלחמת העצמאות. כיצד מתוארת המלחמה, מהי דמות החייל וכיצד מתואר האויב, מה מקומן של נשים (חיילות, אימהות שכולות) בספרות המלחמה, האם אפשר להגדיר את תפיסת המרחב והזמן האופיינית לספרות המלחמה, והאם ספרות זו רואה את תפקידה במתן לגיטימציה לערכים אידיאולוגיים הגמוניים ואיזו ביקורת היא מנסחת כלפיה. הקריאה תתייחס לשירה (גורי, אלתרמן, הלל, פינקרפלד), לסיפורת (יזהר, קובנר, אבנרי, נתיבה בן יהודה), למחזאות (מוסנזון, שחם), להיסטוריוגרפיות השונות שנכתבו משך השנים ולספרות ההנצחה ("חברים מספרים על ג'ימי") שקשורה במלחמה זו. בנוסף לכך ייקראו מחקרים בנושאים תיאורטיים כמו אידיאולוגיה ולאומיות, מאפייני ספרות-מלחמה, טראומה והתמודדות עם שכול, וכד'.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 4.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 9.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 16.8.06 ב- 9:00. הגשה עד 21.8.06 ב- 13:00